Adatvédelem
A Tolnatext Bt. mindent megtesz azért, hogy biztosíthassa az Ön személyes adatainak bizalmas kezelését és helyességét, és megóvja ezeket az adatokat elvesztésüktől, az azokkal történő visszaélésektől, a jogtalan hozzáféréstől, a manipulációtól vagy tönkretételüktől. Kérjük, szíveskedjék gondosan elolvasni a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megérthesse, hogyan bánunk az Ön személyes adataival akkor, amikor Ön a mi honlapunkat használja.

Azzal, hogy Ön ellátogat a Tolnatext Bt. honlapjára, Ön kinyilvánítja egyetértését a jelen adatvédelmi nyilatkozat szabályozásaival. Amennyiben Ön nem értene egyet ezekkel a szabályozásokkal, úgy kérjük, hogy mellőzze személyes adatok közlését a Tolnatext Bt. honlapján keresztül.

Az adatvédelmi nyilatkozat szabályozásai időnként módosulhatnak. Éppen ezért győződjék meg minden egyes alkalommal ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak az aktualitásáról, mielőtt honlapunkon keresztül személyes adatokat szándékozna elküldeni. Amennyiben a Tolnatext Bt. honlapját az után is tovább használja, hogy mi módosításokat hajtottunk végre ezen az adatvédelmi nyilatkozaton, abból kell kiindulnunk, hogy Ön ezekkel a módosításokkal egyetért.


Személyes adatok gyűjtése és felhasználása
A Tolnatext Bt. azt szeretné, hogy Önnek a lehető legjobb lehetőséget biztosítsa olyan adatok ellenőrzésére, amelyeket Önhöz személy szerint lehet kötni („személyes adatok”). Alapvető dolog, hogy Ön úgy is ellátogathat honlapunkra, hogy személyazonosságát felfedné és velünk személyes adatokat közölne.

Előadódhat azonban, hogy nekünk szükségünk van ilyen adatokra. Ilyen eset lehet például, amikor Ön arra kér bennünket, hogy információkat küldjünk Önnek, vagy ha Ön termékeink vagy szolgáltatásaink felől érdeklődik. Mi ezeket a személyes adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megfelelhessünk az Ön igényének és a termékeink használatára vagy az online-szolgáltatásainkra vonatkozó kérdéseit megválaszolhassuk. Ezeket az adatokat alapvető módon cégünk székhelyén tároljuk. A jelen adatvédelmi nyilatkozatból származó szabályok figyelembe vétele mellett ezeket az adatokat tisztán belső felhasználási célokra a Tolnatext Bt.-hez tartozó cégcsoport más cégeivel kicserélhetjük, ha ez szükségessé válna abból a célból, amely ügyből kifolyólag Ön az Ön személyes adatait velünk közölte.

Az Ön kívánságára mi ezeket az adatokat arra is felhasználhatjuk, hogy tájékoztassuk Önt a Tolnatext Bt. termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó aktuális információkról, felhívjuk a figyelmét ajánlatainkra speciális termékeinkről vagy szolgáltatásainkról, vagy igénybe vegyük ezeket az adatokat a piac felmérése, piackutatás vagy egyéb marketing-célok számára. Amennyiben később az adatainak ilyen célra történő felhasználásával már nem értene egyet, úgy szíveskedjék ezt velünk írásban közölni a megadott címen vagy küldjön nekünk egy e mailt az info@tolnatext.hu címre.

Milyen adatokat tárolunk?
A Tolnatext Bt. a honlapján keresztül elérhető adat/fájl lekérése során az alábbi hozzáférési adatok megadását igényli: az az oldal, ahonnan az adat lekérése történik, az adatnak/fájlnak a neve, az adatlekérés kelte (óra megadásával), az adat mennyisége, az adathoz való hozzáférés státusza (az adat továbbítva, az adat nem található stb.), a használt böngésző típusának leírása és a rákérdező számítógép IP-címe.

Az eltárolt adatokat kizárólag belső statisztika készítése céljából kiértékeljük. Az olyan személyes vagy üzleti jellegű adatokat (e-mail címek, nevek, elérhetőségek), amelyek megadására kizárólag önkéntes alapon honlapunkon keresztül kerül sor, alapvetően nem adjuk tovább harmadik félnek, hacsak ez nem elkerülhetetlen a szerződéses kötelezettségek teljesítése keretében.

Nem személyes jellegű adatok gyűjtése és felhasználása
Honlapunk automatikusan rögzít néhány nem személyes jellegű adatot a honlap használatával összefüggésben. Az ilyen nem személyes jellegű adatokat kizárólag kollektív alapon gyűjtjük, azaz a honlapunkat meglátogató valamennyi felhasználó összességére vonatkozóan. Ezeket a kollektív adatokat belső felhasználási célokra hasznosítjuk, mert ezek segítenek bennünket honlapunk minőségének javításában és honlapunk jövőbeni használatának további egyszerűsítésében. Nem létesítünk semmiféle kapcsolatot ezen nem személyes jellegű és az Ön által megadott személyes adatok között. A kollektív adatok tárolása alapvetően cégünk székhelyén történik. A belső felhasználás keretében ezeket az adatokat a Tolnatext Bt.-hez tartozó cégcsoport más cégeivel kicserélhetjük, de ez mindig a jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései értelmében történik.

Ha Ön fellép a honlapunkra, ezen kívül automatikusan betárolódik az Ön számítógépére egy kis szoftver-kód (ún. „cookie”). Ez a cookie elment néhány adatot a honlapunk használatára vonatkozóan, de olyan adatot semmiképpen, amely lehetővé tenné számunkra az Ön beazonosítását. A legtöbb internet-böngészőnek egyébként van egy olyan szolgáltatása, hogy letiltsa a cookie-kat. Szíveskedjék tehát az Ön böngésző szoftverének súgó-menüjében utánanézni, hogy ez a dolog hogyan működik.

Hogyan történik a személyes adatok védelme
A Tolnatext Bt. minden megkövetelt intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Ehhez különböző technológiákat és vezérlési eljárásokat használunk, mint a hozzáférés ellenőrzése, tűzfalak és a fizikai védelem eszközei. Ezek a technológiák és eljárások fokozzák a honlapunkból kiinduló és az azon belüli adatforgalom védelmét és bizalmas jellegét.

A személyes adatokat védjük ezen kívül az illetéktelen hozzáféréstől. A személyes adatokhoz való hozzáférés a Tolnatext Bt. csak olyan munkatársai vagy alvállalkozói számára megengedett, akik megfelelő korlátok között tartott feladatokat hajtanak végre és kifejezett kötelezettségvállalást tettek az adatokkal kapcsolatos titoktartásra. A Tolnatext Bt. azon munkatársaira, akik a hozzáférési irányelveket megsértik, munkajogi szankciók érvényesek, amibe beletartozik akár az elbocsátás lehetősége is.

Google Analytics
Ez a honlap a Google Analytics rendszert használja, amely a Google Inc. („Google”) egy web-elemző szolgáltatása. A Google Analytics ún. „cookiek”-kal dolgozik, amelyek olyan szöveges fájlok, amelyek betárolódnak az Ön számítógépére és lehetővé teszik az Ön számára a honlap használatának elemzését. A cookie által létrehozott információk ennek a honlapnak a használatáról (beleértve az Ön IP-címét is) átkerülnek a Google-nak az Egyesült Államokban lévő szerverére és ott történik meg a letárolásuk. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a honlapnak Ön által történő használatát, jelentéseket állítson össze a honlap üzemelője részére a honlapon keresztül lezajlott aktivitásokról, és hogy a honlap és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat generáljon. A Google ezeket az információkat adott esetben átadja harmadik személyeknek, ha ezt törvény írja elő vagy harmadik személy feladatát képezi ezeknek az adatoknak a feldolgozása a Google megbízásából. A Google semmiképpen nem kapcsolja össze az Ön IP-címét más olyan adatokkal, amelyeket a Google tárol. Ön a cookiek létrehozását a böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja; de felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkcióját tudja teljes terjedelmében használni. Ennek a honlapnak a használatával Ön kinyilvánítja hozzájárulását az Öntől a Google által begyűjtött adatoknak a fentebb leírt úton és módon és a fentiekben nevezett célokra történő feldolgozásához.

Itt kívánjuk felhívni szíves figyelmét arra, hogy a Google Analytics a mi honlapunkat az „_anonymizelp()” kiterjesztéssel használja, és ily módon az IP-címeket csak rövidítve rögzíti, miáltal egy-egy személyhez történő közvetlen hozzárendelés ki van zárva. Az adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználását Ön a böngészőjének a megfelelő beállításával azt követő hatállyal a jövőben bármikor letilthatja.

A személyes adatokkal kapcsolatos felvilágosítás és az adatok helyesbítése Ha Ön az Önről elmentett személyes adatokat ellenőrizni kívánja, úgy kérje azt a Tolnatext Bt-től írásban a megadott címre küldve vagy írjon nekünk egy e-mailt az info@tolnatext.hu címre.


 
 
 

TOLNATEXT Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt.
7130 Tolna
Bezerédj Pál tér 1.
Telefon: +36 74 540 200
Fax: +36 74 540 243
E-mail: info@tolnatext.hu