Impresszum

TOLNATEXT Fonalfeldolgozó és
Műszakiszövet-gyártó Betéti Társaság

H-7130 Tolna,
Bezerédj Pál tér 1.
Magyarország
Tel.: +36 74/540 200
Fax: +36 74/540 243
E-mail: info@tolnatext.hu
Adószám: 20749006-2-17
Közösségi adószám: HU20749006
Székhelye: Tolna
Cégjegyzékszám: 17-06-004729

A beltag adatai:
TOLNATEXT Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Betéti Társaság

Székhelye: 7130 Tolna
Cégjegyzékszám: 17-09-003895

A szervezet képviseletére/üzletvezetésre jogosult személy adatai:
Horváth Róbert vezető tisztségviselő

Kapcsolattartó személy a honlappal összefüggésben:
N.N.
Az internetes kínálat tartalma
A Tolnatext Bt. semmiféle garanciát nem vállal a közölt információk aktualitásáért, pontosságáért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizárt a Tolnatext Bt.-vel szemben támasztott minden olyan anyagi vagy nem anyagi jellegű kárra vonatkozó felelősségi igény, amelyet a felkínált információk hasznosítása vagy nem hasznosítása, ill. helytelen és nem teljes körű információk felhasználása okozott, hacsak nem forog fenn a Tolnatext Bt. részéről tanúsított bizonyíthatóan szándékos vagy durván hanyag felróható helytelen magatartás. Minden ajánlat nem kötelező jellegű, kötelezettség nélküli. A Tolnatext Bt. kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egy részét vagy a teljes ajánlatot külön előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje vagy a nyilvánosságra hozatalát időlegesen vagy véglegesen beszüntesse.

Utalások és kapcsolódások
Idegen internetes oldalakra történő olyan közvetlen vagy közvetett utalások („linkek”) esetében, amely helyek kívül esnek a Tolnatext Bt. felelősségi körén, szavatossági kötelezettség kizárólag abban az esetben keletkezhetnék, ha a Tolnatext Bt. ennek tartalmáról ismeretekkel rendelkezik és számára technikai szempontból lehetséges és elvárható lenne jogellenes tartalmak esetében annak felhasználását megakadályozni. A Tolnatext Bt. ezennel nyomatékosan kijelenti, hogy a belinkelés időpontjában a megfelelő kapcsolódó internetes helyeken nem volt illegális tartalom. A belinkelt/kapcsolódó internetes oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítására, azok tartalmára és szerzői jogi helyzetére a Tolnatext Bt. semminemű befolyással nem bír. Éppen ezért a vállalkozásunk ezennel nyomatékosan elhatárolódik minden belinkelt/kapcsolódó internetes oldal tartalmától, amely helyeket a belinkelés után megváltoztattak. Ez a kijelentés a saját internetes ajánlatokon belül elhelyezett minden linkre és utalásra érvényes, valamint cégünk létrehozott vendégkönyvébe, vitafórumokon és levelezőlistákon külsős partnerek által tett bejegyzésekre. Az olyan illegális, hibás vagy nem teljes körű tartalomért és főleg az olyan károkért, amelyek az ily módon felkínált információk felhasználásából vagy fel nem használásából származnak, egyedül annak az internetes helynek a kínálója felel, amelyre a ráutalás történik és nem az, aki a linkek segítségével csupán utal az adott megjelentetésre.

Szerzői és védjegyjog
A Tolnatext Bt. törekszik rá, hogy a felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videofelvételek és szövegek szerzői joga valamennyi publikációban figyelembevételre kerüljön, saját maga által gyártott grafikát, hangdokumentumot, videofelvételt és szöveget használjon fel vagy engedélyhez nem kötött grafikát, hangdokumentumot, videofelvételt és szöveget vegyen igénybe. Valamennyi, az internetes kínálatban megnevezett és adott esetben harmadik személyek által levédett márkajelzés vagy termékvédjegy korlátozatlanul a mindenkor érvényes védjegy-szabályozási jog és a mindenkori bejegyzett tulajdonos tulajdonosi jogára vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá tartozik. Ezeknek csupán a megemlítése nem engedi meg azt a következtetést, hogy az adott márkajelzés nem lenne harmadik személyek joga által levédve! A Tolnatext Bt. saját maga által létrehozott közzétett objektumainak szerzői joga egyedül az internetes oldalak tulajdonosánál marad. Tilos az ilyen grafika, hangdokumentum, videofelvétel és szöveg sokszorosítása és felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott kiadványban a Tolnatext Bt. kifejezett hozzájárulása nélkül.


 
 
 

TOLNATEXT Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt.
7130 Tolna
Bezerédj Pál tér 1.
Telefon: +36 74 540 200
Fax: +36 74 540 243
E-mail: info@tolnatext.hu